نمايش تصويری، استفاده از چارت، گراف، تصوير و رنگ در نوشته

ما اغلب در تحقيق ها، مطالعات و… با حجم زیادی از داده ها و اسناد روبه رو هستيم که بسیاری از آن ها، شايد هم حاوی اطلاعات کم اهمیت و زائدی می باشند. اما انتظار مشتری این است که این داده ها به خوبی به نمایش در آمده و به سادگی و با یک نگاه کلی بتوان سریع ترین تجزیه و تحلیل را از آن ها به عمل آورد.
بهترین راه برای نیل به این هدف یک چیز است: نمایش تصویری!
راه حلش این است که اطلاعات و داده ها را در قالب جذاب تری برای مخاطب تجسم کنیم: به عبارت دیگر، استفاده از نمودارها و گراف ها، رنگ ها، برای درک بهتر مخاطب، از تحلیل داده ها.

ادامه خواندن “نمايش تصويری، استفاده از چارت، گراف، تصوير و رنگ در نوشته”