پشتيبان گيری از ديتابيس mysql با استفاده از اسكريپت PHP

سلام.

برای اين كار از تابع زير استفاده كنيد:

ادامه خواندن پشتيبان گيری از ديتابيس mysql با استفاده از اسكريپت PHP